Mennesker og kapital i arbeid

Tista Invest er et datterselskap i Tom Solberg Holding AS (TSH). Selskapet har hovedfokus på passiv plasseringer i større børsnotere selskap og fond. Verdiskapning skjer gjennom aktiv forvaltning og analyse og med et evighetsperspektiv på plasseringene.

Mer om Tista


Siste fra bloggen: