Mennesker og kapital i arbeid

Tista Invest er et datterselskap av Holdingselskapet Tom Solberg Holding AS (TSH). Selskapet har i all hovedsak fokus på passiv (ikke kontrollerende) posisjoner i likvide børsnotere selskap, samt noe fond. Verdiskapning skjer gjennom aktiv forvaltning og analyse i en form for «evighetens perspektiv».

Mer om Tista


Siste fra bloggen: