Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning

TISTAs investeringsstrategi og portefølje:

Investeringsstrategi i overskrifter

For PASSIVE posisjoner

  • Ha kapitalen i arbeid, altså mest mulig investert enten i aksjer, aksjefond eller rentefond.
  • Ha god og kontrollert risikostyring på porteføljen.
  • Kontrollert gearing (gjeldsgrad).
  • Tenk langsiktig, minimum >10 år.
  • Det har minimal effekt å forsøke å time markedet riktig når man er langsiktig investor.
  • Vær tålmodig, ikke vekte ned automatisk når det går opp eller ned.
  • Ikke rebalansere for ofte, maks årlig eller halvårlig, det skaper dessuten mindre stress.
  • Ikke panikkselg hvis korreksjoner eller krakk. Lev greit av utbytter som betales ut og vent på oppgangen som (historisk sett) alltid kommer.
  • Man trenger ikke treffe like bra på alt, men la vinnere løpe og kom deg ut av tapsposisjoner hvis det viser seg nødvendig.
  • Ikke vær redd for å agere mot markedet så lenge du har gjort gode analyser.

PORTEFØLJE

nn_logo_tbc_pms_negativ

NetNordic er en nordisk, ledende systemintegrator innen cloud infrastructure, IT-sikkerhet, kommunikasjonsløsninger og data senter. Selskapet skal være bedriftens «best companion», altså bidra til å realisere kundepotensiale gjennom effektiv anvendelse og fleksibilitet til lavest mulig kostnader. NetNordic ble stiftet i 2001 og har idag mer enn 1000 store/mellomstore bedrifter, operatører og offentlige etater på kundelisten. Selskapet omsetter årlig for i overkant av 2 mrd. med en EBITDA i 2020 på 8%. Selskapet kan siden 2013 vise til en årlig vekst på over 30%. Selskapet teller omlag 500 ansatte i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Med 2,0% eierandel i NetNordic er Tom Solberg Holding AS fortsatt en av de største private eierne i selskapet, med Private Equity aktøren Norvestor som majoritetseier.

Fondsinvesteringer i det globale aksje- og kapitalmarkedet gjennom Handelsbanken som er vår handelsplass for verdipapirhandel.

Investeringshorisont og metode

Horisonten på de passive investeringene er langsiktig. Porteføljejusteringer i vekting mellom aksjefond og rentefond skjer i en kombinasjon av observasjoner av utviklingstrekk / konjunkturer, sykluser i råvaremarkedet og i rentenivåer.

Dersom du har kobmmentarer eller synspunkter på vår investeringsfisosofi eller ønsker å diskutere potensielle konkrete investeringer, risikomodeller eller annet, så ta gjerne kontakt med oss på Kontaktskjema