Porteføljeforvaltning

Porteføljeforvaltning

TISTAs investeringsstrategi og portefølje:

Investeringsstrategi i overskrifter

For PASSIVE posisjoner

  • Ha kapitalen i arbeid, altså mest mulig investert enten i eiendom, aksjer, aksje- og rentefond.
  • Ha en god bredde i porteføljen, både i geografi, aktivaklasser og segment.
  • Kontrollert gearing (gjeldsgrad).
  • Tenk langsiktig, minimum 5 år.
  • Det har minimal effekt å forsøke å forsøke å «time» markedet.
  • Vær tålmodig, ikke vekte ned automatisk når det går opp eller ned.
  • Ikke rebalansere porteføljen for ofte, det skaper også mindre stress.
  • Ikke panikkselg ved korreksjoner eller krakk. Prøv heller å få med oppganger som (historisk sett) alltid kommer.
  • Man trenger ikke treffe like bra på alt, men la vinnere løpe og kom deg ut av tapsposisjoner i tide.
  • Ikke vær redd for å agere mot markedet så lenge du tåler kortsiktige svingninger.

Aktiv PORTEFØLJE

nn_logo_tbc_pms_negativ

NetNordic er en nordisk, ledende systemintegrator innen cloud infrastructure, IT-sikkerhet og kommunikasjonsløsninger. Selskapet skal være bedriftens «best companion», altså bidra til å realisere kundepotensiale gjennom effektiv anvendelse og fleksibilitet til lavest mulig kostnader. NetNordic ble stiftet i 2001 og har idag mer enn 1000 store/mellomstore bedrifter, operatører og offentlige etater på kundelisten. Selskapet omsetter årlig for i overkant av 2 mrd. med en EBITDA på 7-8%. Selskapet kan siden 2013 vise til en årlig vekst på over 30%. Selskapet teller omlag 550 ansatte i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Med en eierandel på omlag 3% i NetNordic er Tista AS fortsatt en av de største private eierne i selskapet, med Private Equity aktøren Norvestor som den største.

Fondsinvesteringer i det globale aksje- og kapitalmarkedet skjer gjennom Handelsbanken som er vår handelsplass for verdipapirhandel og samarbeidspartner innen aktiv forvaltning.

Investeringshorisont og metode

Horisonten på alle våre plasseringer er langsiktig. Porteføljejusteringer skjer i vekting mellom aksjefond og rentefond som et resultat av våre observasjoner og analyse av utviklingstrekk / konjunkturer, markedssykluser og rentenivåer.

Dersom du har kommentarer eller synspunkter på vår investeringsfisosofi eller ønsker å diskutere potensielle investeringer, risikomodeller eller annet, så ta gjerne kontakt med oss på Kontaktskjema