Investering

Investering

Verdiene i Tom Solberg Holding AS stammer hovedsaklig fra verdiskapning i selskapet NetNordic fra 2001 frem til idag. Vi har i dag en kapitalbase under forvaltning som primært består av eiendom, aksjefond, co-investment med Private Equity selskapet Norvestor og eiendeler og aksjer gjennom Holdingselskapet, hvor bl.a. NetNordic inngår.

Investeringer

Investeringene våre er i all hovedsak som passiv eier i aksje- og indeksfond samt unoterte selskap. Balansen i fondene justeres noe med konjunkturene, men jevnt over utgjør aksjeandelen 60-80%. Majoriteten av plasseringene skal være innen fornybart og grønt.

«Vår egen lykkes smed»

Tista er foreløpig ikke eksponert mot andre investorer. Vi er «vår egen lykkes smed» og kan investere med lave skuldre uten å stå til ansvar overfor andre.

Forretningsmodell

Vår forretningsmodell skal være enkel. Direkteavkastningen (utbytte) fra plasseringene skal dekke løpende administrasjonskostnader, i hovedsak lønn og sosiale utgifter, revisor, regnskap, husleie og IT.

Investeringskriterier

Fokus på det grønne skiftet. Og som aktiv eier ser vi etter megatrender opp mot selskapets unike forutsetninger. Dette kan være enten å ha, eller kunne innta, en ledende posisjon i en nisje eller et geografiske område. Vi går ikke inn i såkorn eller venture, men kun i modne selskaper, gjerne lokale i Østfold.  Et eller flere sterke produkter og en sterk og kommersielt orientert ledelse vil være viktig. Se også vår Verdianalyse under Portefølje.