Investering

Investering

Verdiene i Tom Solberg Holding AS stammer hovedsaklig fra verdiskapning i selskapet NetNordic fra 2001 frem til idag. Vi har i dag en kapitalbase under forvaltning som primært består av eiendom, aksjefond, co-investment med Private Equity selskapet Norvestor og eiendeler og aksjer gjennom Holdingselskapet, hvor bl.a. NetNordic inngår.

Investeringer

Investeringene våre er i all hovedsak som passiv eier i aksje- og indeksfond samt unoterte selskap. Balansen i fondene justeres noe med konjunkturene, men jevnt over utgjør aksjeandelen 60-80%.

«Vår egen lykkes smed»

Tista er foreløpig ikke eksponert mot andre investorer. Vi er «vår egen lykkes smed» og kan investere med lave skuldre uten å stå til ansvar overfor andre.

Forretningsmodell

Vår forretningsmodell skal være enkel. Direkteavkastningen (utbytte) fra plasseringene skal dekke løpende administrasjonskostnader, i hovedsak lønn og sosiale utgifter, revisor, regnskap, husleie og IT.

Investeringskriterier

Som aktiv eier ser vi etter megatrender opp mot selskapets unike forutsetninger. Dette kan være enten å ha, eller kunne innta, en ledende posisjon i en nisje eller et geografiske område. Vi går ikke inn i såkorn eller venture, men kun i modne selskaper, gjerne lokale i Østfold.  Et eller flere sterke produkter og en sterk og kommersielt orientert ledelse vil være viktig. Se også vår Verdianalyse under Portefølje.