Investering

Investering

Fundamentet for Tista er verdiskapningen i vekstselskapet NetNordic (etablert i 2001). Tista AS er holdingselskapet for en balansert investeringsportefølje innen eiendom, Private Equity, aksjer/aksjefond og børsnoterte/unoterte selskap, hvor bl.a. NetNordic inngår. Majoriteten av plasseringene skal være langsiktig og med fokus på bærekraft, fornybart og grønt.

 

Totale verdier

Informasjon om resultater og bokførte eiendeler i Tista AS finnes på nettet gjennom kanaler som bl.a. proff.no og purehelp.no. Med plasseringer i både eiendom og unoterte selskap vil markedsjusterte verdier være høyere enn det som fremgår av balansen i regnskapet. Dette er ikke skattemessig motivert, men en naturlig konsekvens av disposisjoner/allokeringer samt risikospredning gjennom årene.

Investeringer

Balansen i fondene våre justeres løpende med konjunkturene, og jevnt over utgjør aksjeandelen 60-80% med tyngde på store globale selskap. Majoriteten av plasseringene skal være langsiktig og med fokus på bærekraft.

«Vår egen lykkes smed»

Utover co-investment innen Private Equity og et knippe selskaper utenfor børs, er ikke Tista eksponert mot andre investorer. Vi er derfor i hovedsak «vår egen lykkes smed» og kan investere med lave skuldre, lang horisont og relativt lav risiko.

Forretningsmodell

Vår forretningsmodell skal være enkel. Direkteavkastningen (utbytte) fra plasseringene skal dekke løpende administrasjonskostnader, samt revisor og regnskap. Målsetningen er en gjennomsnittlig årlig egenkapitalavkastning på 20%, hvor risikospredning (beta) og gearing justeres deretter.

Investeringskriterier

Fokuset er på det grønne skiftet. Og som aktiv eier ser vi etter megatrender opp mot selskapets unike forutsetninger. Dette kan være enten å ha, eller kunne innta, en ledende posisjon i en nisje eller et geografiske område. Vi går foreløpig ikke inn i såkorn eller venture, kun i modne selskaper, fortrinnsvis lokalt i Østfold. Et eller flere sterke produkter og en sterk og kommersiell ledelse er sentralt. Se også vår Verdianalyse under Portefølje.