Om Tista Invest

Om Tista Invest

Tista Invest ble etablert 1. oktober 2016. Fundamentet for selskapet er 35 års industribakgrunn fra nordisk IT og telecom industri. Kapitalen stammer fra snart 20 års gründerskap i NetNordic, en nordisk systemintegrator innen datanettverk og sikkerhet med 9 kontorer i Norden, 350 ansatte og en årlig omsetning på omlag 1,2 milliarder kroner (2018). Se også Toms blogg og NetNordic

 

Hvem er vi?

Tom Arthur Solberg har 35 års ledererfaring fra globale tech-selskaper som Alcatel-Lucent og Nokia, og de siste årene med forretningsutvikling for nordiske og norske teleoperatører og regionale bredbåndselskap.

Tom lærte om handel og kundebehandling i ung alder, fra foreldrenes bensinstasjon i Halden fra 1969 til 1981. Tom har senere 20 års erfaring med styreverv i børsnoterte og unoterte selskaper. Tom grunnla selskapet NetNordic i 2001, som nå (i 2018) har vokst til et milliardselskap som systemintegrator innen nettverk, sikkerhet og bredbåndsløsninger for store bedrifter og operatører. Under veksten i NetNordic har Tom vært med på totalt 12 oppkjøp og etablering av 5 nye datterselskaper under NetNordic-paraplyen. Tom har en Bachelor i Elektronikk fra Høgskolen i Østfold [1982] og en Bachelor i Økonomi fra Handelshøgskolen BI [1984].

Våre verdier er «EIA»

Engasjement – Et av våre fortrinn er lang industriell erfaring, kombinert med allsidighet, kreativitet og handlekraft. I sum blir dette energi og engasjement.

Integritet – Vi har nulltoleranse for slurv og snarveier, og skal ha høyeste etiske standard og integritet både internt i selskapet, og i våre investeringer.

Avkastning – Det kunne være fint å ikke tenke på avkastning på egenkapitalen, spesielt i en tidlig vekstfase, men vår policy vil være at en jevnt god avkastning og lønnsom vekst er det som over tid skaper tillit og muligheter både overfor oppdragsgivere, eiere, markedet og i samfunnet ellers.

Om elva TISTA i Halden

Navnet TISTA kunne jo være fra ordene Tech, Invest og Sta Stahet og tålmodighet er viktig for å stå løpet. Men det er det ikke. Navnet stammer fra elva TISTA som er navnet på en idyllisk elv sydøst i Østfold i Norge som renner gjennom Halden. Rennende vann som representerer substans, energi, glede, nyskapning og er evigvarende. Vann som er selve kilden til vekst.

Som så mange elver i verden har TISTA en spesiell historisk betydning både for norsk industri generelt og Haldensere spesielt. TISTA er fem kilometer lang og renner fra Femsjøen øst for Halden, via tettstedet Tistedalen og flyter ut i Iddefjorden, en grensefjord mellom Norge og Sverige. TISTA rommer mye av Haldens historie og representerer flere hundre års fundament for kreativitet, energi, næringsutvikling og vekst. TISTA med sine fossefall og 70 meter høydeforskjell, var et avgjørende bidrag til å skape arbeid for de mange hundre, og senere tusen, familier som valgte å slå seg ned i Halden og omegn.

I 1815 var elva TISTA grunnlaget for kraftoverføring til det som betegnes som Norges første mekaniske industrivirksomhet, Bomullsspinneriet i Tistedal, etablert av industrimannen Mads Wiel. Senere ble TISTA også en viktig del av «Soots kanaler» som i perioden 1859 til 1930 ble benyttet til tømmerfløting for virke til Saugbrugsforeningens papirproduksjon, og dermed en svært viktig del av prosessen for det som gjennom mange år var en den største hjørnestensbedriften i Halden, i dag en del av Norske Skog.

TISTA-elva deler også Halden sentrum i det som betegnes som nordsiden og sydsiden. TISTA er utløpet fra det 149,5 kilometer lange Haldenvassdraget og Haldenkanalen, som bl.a. omfatter Brekke Sluser som med sine 26,6 meter er Skandinavias høyeste sluseanlegg. TISTA munner ut i Iddefjorden, en fjord som går fra Berby i Sør til Halden i Nord, en grensefjord mellom Norge og Sverige, en fjord som igjen går ut i Ringdalsfjorden, en sidefjord til Oslofjorden, med Hvalerøyene i vest og den svenske Bohuslänskysten i sør.

Veteranbaaten Tista 125 år

I 2017 feiret Veteranbaaten Tista sitt 125 års jubileum. En aktiv forening sørger for at båten holdes vedlike og kan representere et viktig minne om Haldens storhetstid som en av landets største sjøfartsbyer. Den 125 år gamle slepebåten leies i dag ut til turer på Iddefjorden for private, bedrifter og foreninger, og stålbåten fungerer også som sjøvettopplæring for skoler. Som andelseier eller støttemedlem kan du bidra til at Tista kan fortsette som en fin attraksjon i Haldens havnebilde. Les mer om Veteranbåten Tista her