Om Tista AS

Om Tista AS

Tista AS ble etablert 1. oktober 2016. Fundamentet for selskapet er verdiskapningen i vekstselskapet NetNordic (etablert i 2001), hvor Tom Solberg er gründer, og fortsatt medeier og styremedlem. Vi valgte å vekte oss noe ned i NetNordic for å få en større diversifisering og dermed lavere risiko. Tista har nå et bredere fundament og består også av eierinteresser innen eiendom, private equity, børsnoterte aksje- og rentefond samt direkteplasseringer på børs og utenfor børs.

NetNordic har vært en reise fra kjøkkenbenken i Blåklokkeveien i Halden i januar 2001, til nå nær 3 milliarder kroner i omsetning og 650 ansatte. Selskapet er et av nordens største innen B2B cyber security, skybaserte nettverkstjenester og samhandling (collaboration), med flere tusen store/mellomstore bedrifter og operatører på kundelista. Sentralt er også utviklingsmiljøet i Halden, som stammer fra oppkjøpene av Scandpower IT og IPCO, 2 av totalt til nå 25 oppkjøp gjennom årene.

I NetNordic har vi fått erfare både opp- og nedturer på veien, men i sum en fantastisk vekstreise, med fokus på lønnsom vekst, sten på sten, og etablering av et team med noen av de dyktigste folkene i bransjen. Det har vært et eventyr, og som fortsetter.

Se også Toms blogg og NetNordic

Hvem er vi?

Tom Solberg er født og oppvokst på Furubo i Halden. Med amatørteater, Barnas Hus og Brageteater, skolegang på Hjortsberg, Strupe og Christian August vg. og friidrett i Halden Idrettslag. Jobbkarrieren startet på foreldrenes Texaco bensinstasjon på Brødløs fra 1969-1980, før ingeniør- og økonomistudier fra 1981-1984 og så 17 år som tekniker, selger og divisjonssjef i Alcatel i Oslo (senere Nexans), inklusive 2 års utstasjonering på forskningssenteret CERN i Geneve i Sveits.

Summen av trygge rammer i den ujålete industribyen på grensen, amatørteater, kremmerskap fra bensinstasjon, erfaring fra et globalt teknologiselskap og kona Liv som mentor, ble tatt med til NetNordic. Vekslet inn med en Harley Davidson som startkapital. Nå er Tom privatinvestor på heltid. Fra kontoret i Halden med utsikt til klokketårnet forvaltes eiendommer, co-investment i Private Equity selskapet Norvestor, samt aksjer og fond, hvor bl.a. NetNordic inngår. Hovedfokus er bærekraftige investeringer.

Før etableringen av NetNordic i 2001 har Tom leder- og salgsfaring fra globale tech-selskaper som Alcatel-Lucent og Nokia, og de siste årene med fokus på forretningsutvikling for nordiske og norske teleoperatører og regionale bredbåndselskap. Tom har en Bachelor i Elektronikk fra Høgskolen i Østfold [1982] og en Bachelor i Økonomi fra Handelshøgskolen BI [1984].

Våre verdier er «EIA»

Engasjement – Et av våre fortrinn er lang industriell erfaring, kombinert med allsidighet, kreativitet og handlekraft. I sum blir dette energi og engasjement.

Integritet – Vi har nulltoleranse for slurv og snarveier, og skal ha høyeste etiske standard og integritet både internt i selskapet, og i våre investeringer.

Avkastning – Det kunne være fint å ikke tenke på avkastning på egenkapitalen, spesielt i en tidlig vekstfase, men vår policy vil være at en jevnt god avkastning og lønnsom vekst er det som over tid skaper tillit og muligheter både overfor oppdragsgivere, eiere, markedet og i samfunnet ellers.

Om elva TISTA i Halden

Navnet TISTA kunne jo være fra ordene Tech, Invest, STAhet og Tålmodighet. Men det er det ikke. Navnet stammer fra elva TISTA som er navnet på en idyllisk elv sydøst i Østfold i Norge som renner gjennom Halden. Rennende vann som representerer substans, energi, glede, nyskapning og er evigvarende. Vann som er selve kilden til vekst.

Som så mange elver i verden har TISTA en spesiell historisk betydning både for norsk industri generelt og Haldensere spesielt. TISTA er fem kilometer lang og renner fra Femsjøen øst for Halden, via tettstedet Tistedalen og flyter ut i Iddefjorden, en grensefjord mellom Norge og Sverige. TISTA rommer mye av Haldens historie og representerer flere hundre års fundament for kreativitet, energi, næringsutvikling og vekst. TISTA med sine fossefall og 70 meter høydeforskjell, var et avgjørende bidrag til å skape arbeid for de mange hundre, og senere tusen, familier som valgte å slå seg ned i Halden og omegn.

I 1815 var elva TISTA grunnlaget for kraftoverføring til det som betegnes som Norges første mekaniske industrivirksomhet, Bomullsspinneriet i Tistedal, etablert av industrimannen Mads Wiel. Senere ble TISTA også en viktig del av «Soots kanaler» som i perioden 1859 til 1930 ble benyttet til tømmerfløting for virke til Saugbrugsforeningens papirproduksjon, og dermed en svært viktig del av prosessen for det som gjennom mange år var en den største hjørnestensbedriften i Halden, i dag en del av Norske Skog.

TISTA-elva deler også Halden sentrum i det som betegnes som nordsiden og sydsiden. TISTA er utløpet fra det 149,5 kilometer lange Haldenvassdraget og Haldenkanalen, som bl.a. omfatter Brekke Sluser som med sine 26,6 meter er Skandinavias høyeste sluseanlegg. TISTA munner ut i Iddefjorden, en fjord som går fra Berby i Sør til Halden i Nord, en grensefjord mellom Norge og Sverige, en fjord som igjen går ut i Ringdalsfjorden, en sidefjord til Oslofjorden, med Hvalerøyene i vest og den svenske Bohuslänskysten i sør.