Selskap vi holder oss unna

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »

Flere har spurt meg hvilke selskap eller sektorer vi ikke vil investere i.

Vel, vi har våre uskrevne etiske retningslinjer, men ingen nedfelt policy på dette. MEN sålenge det finnes et stort antall gode og spennende selskap både i Norge eller internasjonalt ser vi liten grunn til å ta risiko i sektorer eller selskap som opererer i gråsoner som vi ikke føler oss komfortable med. Dette være seg miljø, sikkerhet, våpen eller det vi betrakter som utenfor sunn forretningsskikk. Og selv om store og seriøse selskap opererer i tråd med sine respektive lovverk er det jo lov å bruke sunn fornuft.

Her er forsøk på vår egen «rødliste» som i grove trekk kan kategoriseres slik:

  1. Skader miljøet – Selskap som representerer produksjonsformer som beviselig har negativ langsiktig påvirkning på miljøet, og dermed ikke kan betraktes som bærekraftige. Vi velger likevel å investere i noen norske energiselskap (eks. Equinor og Aker), fordi vi tror disse kan være fundamentet for kapital og kunnskap mot det grønne skiftet.
  2. Spill- og gambling selskap
  3. Ledelse som ved gjentatte tilfeller har vist svak dømmekraft.
  4. Bjellesauer. Selskap som «raides» av finansgutta på Aker Brygge.
  5. Selskap vi mangler kunnskap om eller har ikke hatt ressurser til å analysere.
  6. Usikkerhet knyttet til det markedet de opererer, bl.a. fremtidsutsikter i det aktuelle sentimentet.
  7. Våpenindustri. Selskap som gjennom sine produkter aktivt bidrar til våpenopprustning i verden.
  8. Høy volatilitet og risiko over tid (preget av mye spekulasjon)

Noen eksempler på selskap eller sektorer vi per idag er forsiktige med:

Spill og gambling selskap -> Negativt for mange mennesker som spiller seg fra gård og grunn. Unntatt er nettspill til underholdning som vi mener er «innafor»
Digital valuta(eks. Bitcoin). Umodent og spekulativt, ligner for oss mest på et pyramidespill.
Shipping -> Vi har noe shipping i porteføljen, men foretrekker da selskap som kan vise til god miljøprofil og utnyttelse av fornybar energi eks. sol, vann, vind eller bio.
Høy volatilitet ->
Eks. REC og Norwegian.
Usikkerhet på markedet -> Eks. konsulentselskap, spesielt de som er små og sårbare med lite recurring inntekter og begrenset kundegruppe.
Selskap vi ikke har nok kunnskap om -> Eks. Farmasi og Biotech.
Bjellesau-selskap. Selskap med stadige emisjoner og restruktureringer, ofte til kunstige priser. Det står ofte investorer bak som har et hovedmål om å flå minoritetseierne. Eksempler er Techstep og NRC Group.
Selskap med ledelse som har vist svak dømmekraft eller brudd på god forretningsskikk.

Listen kunne trolig vært lengre, eksempelvis tatt med deler av energisektoren og flybransjen, som vanskelig kan representere noe positivt innen fornybart, selv om de alle forsøker å gi inntrykk av en viss grønn profil.

Og helt til sist vil jeg ta med Orkla. De har en ledende posisjon på produktsiden i verdikjeden. Utfordringen deres er at de blir utfordret fra alle kanter i konsumentdelen, ikke minst fra kjedenes egne merker. De har også en stor oppgave foran seg når markedet etterhvert går fra «enkel ferdigmat» (Toro, Findus, Pizza) til et sunnere kosthold. (Selv spiser vi svært sjelden ferdigmat, og det føles derfor helt OK å ikke være investert i noe vi selv holder unna matbordet). Orkla leverer både organisk og uorganisk vekst og verdien er doblet på 4 år. Men det føles likevel helt greit å ha dem utenfor porteføljen. For oss er det ikke gull i alt som glimrer. Og et «nei til ferdigmat» føles i hvert fall riktig.

PS! Har du synspunkter eller ønsker en debatt om tema i denne artikkelen så del gjerne på din Facebook eller Linkedin konto. Linker finner du øverst og nedenfor.

Prekas!

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »