InvesteringerBuying or selling on dips?

Til tross for generelt god utvikling i verdensøkonomien er det lite som skal til for å skape usikkerhet i markedet. Det holder ofte med et par store overskrifter. Men med en litt opphetet økonomi øker også risikoen for økte renter og sentralbanker som reduserer støttekjøp, som igjen gjør noe med prisingen. Økte renter er dessuten… Read more »

Eksperttips eller bare støy?

Jeg verdsetter ydmykhet og skal derfor være forsiktig med å være for bastant. Verden er sjelden sort eller hvit. Jeg har også stor respekt for journalistyrket og forstår at det kan være vanskelig å stadig fylle nyhetsbildet med meningsfylt innhold. Men tør å driste meg til noen kritiske blikk på hvordan mangt og mye blir presentert… Read more »

Selskap vi holder oss unna

Flere har spurt meg hvilke selskap eller sektorer vi ikke vil investere i. Vel, vi har våre uskrevne etiske retningslinjer, men ingen nedfelt policy på dette. MEN sålenge det finnes et stort antall gode og spennende selskap både i Norge eller internasjonalt ser vi liten grunn til å ta risiko i sektorer eller selskap som… Read more »

Staten inn i Norske Skog?

Norske Skog Saugbrugs har over lengre tid vært i en utfordrende finansiell situasjon. Det meste tyder på at man nå nærmer seg en løsning. Et lokalt engasjement i skjebnen for en av våre viktigste lokalbedrifter er naturlig og bra. Jeg registrerer at noen av våre folkevalgte er redde for en eventuell konkurs og mener at… Read more »

Investeringsråd

Tista har investert sin egen portefølje i det globale aksje- og kapitalmarkedet. Den passive aksjeporteføljen består av større og mellomstore børsnoterte selskap kombinert med egenkapitalbevis i norske banker. For å ta ned risikoen er porteføljen bredt sammensatt og teller per idag omlag 25 selskap i en bredde av bransjer, hvor hovedvekten per idag er bank og… Read more »

Trakk lykkeloddet

   De aller fleste som er født i Norge må sies å ha trukket lykkelodd i livets startetappe. For egen del har gjort det mulig å fylle livet med meningsfylte ting uten altfor store bekymringer om de fundamentale faktorene i livet, altså mat, vann, skole, helsevern. Og vi kan ta våre egne valg i et fritt… Read more »