Portefølje april 2017

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »

Foreløpig fokus på passive plasseringer på Oslo Børs.

Mange analytikere mener at Oslo Børs per idag er for høyt priset med P/E høyt på 16-tallet opp mot historisk P/E verdier som har vært lavere. Etter vår oppfatning skyldes dette at flere selskaper har vært igjennom en periode med lav lønnsomhet som følge av en syklus med historisk lave råvarepriser (spesielt oljepris), som også reflekteres innen shipping og oljeservice aksjer. Mange av disse har imidlertid lagt bak seg en restrukturering hvor pris/bok er i den lave enden og derfor en solid balanse som er kapitalisert for for en hyggelig utvikling enten i form av vekst eller direkteavkasning (utbytte). Og mange selskap har god underliggende drift og er ikke i samme grad påvirket av prissyklus på råvarer. I så måte mener jeg at mange selskap har en prismessig oppside, og med god analyse og litt is i magen finnes det etter min oppfatning flere gode til svært gode investeringsmuligheter.

Gjeldende aksjekurser reflekterer sjelden selskapets riktige pris (fair price) i den grad det finnes noe som kan betegnes som riktig pris. Det er mange innfalsvinkler som kan benyttes for å prise et selskap riktig, og det finnes selvsagt også et sett av ukjente mer subjektive parametre om fremtidig utvikling. Det som imidlertid er objektivt kjent er selskapets historikk, gjeldende råvarepriser, fraktrater etc. En markedsplass har imidlertid en tendens til å være preget av øyeblikkets psykologi, som er sterkt preget av siste kvartal, nyhetsbildet, psykologien i markedet og kortsiktig spekulasjoner som driver prisene enten opp eller ned.

En god og grundig investor må derfor kunne se igjennom de kortsiktige markedstrekkene og fokusere på de lange linjene i selskapets utvikling over tid opp mot det markedet de opererer i. Og derav hvorvidt selskapet enten er for høyt eller lavt priset. Siden mye av prisingen må baseres på subjektive vurderinger av fremtiden er ikke dette alltid noe helt enkel sak, men desto mer morsomt og spennende når man lærer seg å se og forstå de viktigste måltallene og forhåpentligvis kunne assosiere disse med en positiv utvikling i porteføljen over tid. Helt avgjørende i dette er også å være disiplinert når kursutviklingen i selskapet går i en annen retning. Vår filosofi er derfor å treffe langsiktig uten å la seg påvirke av daglig volatilitet, med et vell av nyheter og støy som ikke har noen direkte innvirkning på selskapet.

Dagens aksjeportefølje.

  • De største engasjementene (5-10% av porteføljen) består i dag av finansselskaper som Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken SMN, SR Bank, Sparebanken Vest, DNB og Storebrand.
  • Øvrige store engasjement (3-5% av porteføljen) er noen mindre finansielle, samt industri, oljerelatert, eiendom og shipping og består av Norsk Hydro, Subsea 7, Olav Thon gruppen, Wallenius Wilhelmsen, Aker BP, Skandiabanken, Protector Forsikring og KID interiør.
  • Mindre engasjementer (1-3% av porteføljen) er Orkla, Borregaard, Odfjell A, TGS Nopec, Frontline, Norwegian Property, Höegh LNG og Golden Ocean.
  • Risk/vekst delen av porteføljen utgjør totalt omlag 8% og består av Axactor, B2 Holding, Norwegian Finance, Grieg Seafood og Bakkafrost.

NB! Selskapene i porteføljen følges løpende. Ved spesielle hendelser i markedet, råvarepriser eller i det enkelte selskapet vil balansere vektingen eller ta ut eller inn selskap. Vi tror imidlertid at det er vanskelig å “time” riktig pris på børsen, da denne er preget av ikke rasjonell volatilitet. Vi har derfor lagt opp en plan hvor selve rebalanseringen av porteføljen normalt skjer 2 ganger årlig, hhv. i juni og i desember.

Blant de selskaper på OBX listen som vi foreløpig enten ikke har analysert eller betrakter som enten a) for høyt priset b) svak balanse c) en for svak ledelse eller d) med en for høy volatilitet som skaper for stor usikkersikkerhet er blant annet: Statoil, Telenor, Yara, REC, DNO, Norwegian, Schibsted og Gjensidige, i tillegg til mange OB Match selskaper som vi per nå ikke har hatt anledning til å analysere.

Av de selskaper som har vært med i porteføljen i en tidlig fase og som senere er tatt ut som følge av prisvurdering for å realisere verdier, eller som ikke oppfyller angitte kriterier er bl.a. Atea, Aker Solutions, AF Gruppen, Tomra, XXL, Hafslund, Weifa, Europris og Scatec Solar, Dette er imidlertid selskap som følges opp og kan komme inn igjen.

Vi har foreløpig ikke funnet noen selskap i high risk enden som gir tilstrekkelig komfort. Dette er enten fordi de har for lite historikk eller fordi vi ikke forstår forretningsmodellen eller produktene. Da blir det for oss nesten bare gjetning, noe vi søker å unngå. Vi investerer da heller når selskapene har kommet til en viss størrelse, selv om da kan gå glipp av den gunstige tidlig moment faktoren. Skulle det imidlertid dukke opp caser så vil vi ikke utelukke å ha disse med i 10% delen av porteføljen som er avsatt til risikoaksjer.

Vi har foreløpig heller ikke deltatt i IPO (Initial Public Offering), altså nytegninger. Dette er primært fordi vi ikke har hatt kapasitet til å vurdere nye selskaper. Generelt kan vi også si at vi er skeptisk til IPO’er, da disse ofte er preget av mer psykologien om å være først enn av fundamental analyse, noe også historisk utvikling av IPO markedet tydelig viser.

Av andre finansielle instrumenter har vi foreløpig ikke benyttet oss av hverken shorting eller opsjoner og derivater, men dette er noe vi nok kommer til å vurdere fremover, uten at dette nok vil utgjøre noen stor del av våre engasjement.

Foreløpig avkastning. Tista har en kort historikk og derfor et tynt grunnlag å rapportere på. Det er likevel hyggelig å registrere at avkastningen på investert kapital (ROE) siden 15. november 2016 har vært på 9,14%, som tilsvarer en årlig avkastning på 24,37%. Avkastningen må ses i sammenheng med svært god markedsutvikling spesielt innen norske finanssektoren, samt positiv utvikling i oljeprisen gjennom 2016 og starten på 2017. Vi tror derfor at denne avkastninsgraden ikke vil stå seg over tid, men om 2-3 år får vi en viss indikasjon på hvorvidt modellen og investeringsfilosofien fungerer også langsiktig.

Dersom du har kommentarer eller synspunkter på vår investeringsfisosofi eller ønsker å diskutere potensielle konkrete investeringer, risikomodeller eller annet, så ta gjerne kontakt med oss, se [KONTAKT].

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »