Eksperttips eller bare støy?

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »

Jeg verdsetter ydmykhet og skal derfor være forsiktig med å være for bastant. Verden er sjelden sort eller hvit. Jeg har også stor respekt for journalistyrket og forstår at det kan være vanskelig å stadig fylle nyhetsbildet med meningsfylt innhold. Men tør å driste meg til noen kritiske blikk på hvordan mangt og mye blir presentert i media som gode råd fra analytikere, meglerhus og investorer. Ikke like enkelt for alle å reflektere over dette. Selv har jeg alltid med meg et kritisk blikk og en god porsjon klype salt. Her er noen eksempler på noen av de gode rådene som jeg mener man skal være forsiktige med:

 1. «På grunnlag av sterk kursutvikling nedgraderes aksjen».

  I min verden, som har hovedfokus på verdibasert og langsiktige investeringer over minimum 5 år, har denne type anbefalinger lite med virkeligheten å gjøre. De kan i beste fall være innspill til kortsiktige spekulanter eller som del av tekniske signaler. At en aksje har gått mye er et tegn på at flere over tid har fått opp øynene for de underliggende verdiene i selskapet, og at dette reflekterer prisen på instrumentet. Det er i hvert fall isolert sett ikke noe salgssignal, med mindre man da eventuelt trenger å frigjøre kapital til andre og enda mer attraktive investeringer.

 2. «Bruk av STOP LOSS er sentralt for alle som handler aksjer»

  Et aksjesalg må etter min mening være godt fundamentert i at prisen betraktes som betydelig overpriset i forhold til de underliggende verdier og fremtidige inntjeningspotensiale. Litt ironisk kan man derfor si at STOP LOSS er forbeholdt de som driver med SALG av aksjer, noe jo ingen gjør. Man må jo nødvendigvis også KJØPE aksjer innimellom. Hadde det funnets en funksjon for «START PROFIT» så kunne stop loss gitt en viss mening, men slik funksjon finnes jo beklageligvis ikke, og kommer heller aldri til å gjøre det. Poenget mitt er at STOP LOSS er som å kjøpe/selge aksjer i et lotteri. Det finnes riktignok ikke noe garanti for gevinst i aksjemarkedet, og for de som har en kort horisont og trenger å frigjøre kapital så kan det være fristende å enten ta gevinst, eller begrense et potensielt tap. Men for de som betrakter seg som investorer, ikke spekulanter, så finnes ikke en stop loss.

 3. «Ukesporteføljer & innsideporteføljer»

  Igjen, denne type råd mener jeg utelukkende må ses i sammenheng med tekniske signaler, ikke som del av det fundamentale. I de store og likvide selskapene er det løpende resultatutvikling og fremtidsutsikter som er avgjørende. I det korte bildet kan det muligens være fornuftig å vurdere ulike markedstrender. Jeg mener imidlertid at det er meningsløst å legge til grunn eksempelvis dagrater på råvarer eller enkelthendelser eller at ledelsen får kjøpe aksjer i selskapet, som basis for å stokke om på sin egen portefølje. Det koster både kurtasje og energi å kjøpe og selge aksjer, og det er de færreste som har anledning til å gjøre større justeringer fortløpende. Kjøp og salg mener jeg derfor primært må være motivert av fundamentale forhold i selskapet og sentimentet. Resten er psykologi.

 4. «Mister X har handlet i aksjen»

  Jeg omtaler «Mister X» som betegnelsen på det man ofte omtaler som en bjellesau som utnytter markedet optimalt til kortsiktige spekulasjoner. Innsideinformasjon er ulovlig, og vi legger til grunn at alle har tilgang til samme informasjon, det er derfor ikke mulig at Mister X ser ting som vi andre ikke kan også kan se like bra. Det er intet galt eller ulovlig med det, og mange evner også å tjene penger på å hausse opp aksjeverdier, ofte med ganske stor risikoeksponering. Er det imidlertid en ren finansiell aktør så bør du se på slik inntreden med et kritisk blikk. Spekulanten er ofte ute av aksjen før du får sagt kake. Og selskapet blir jo ikke mer verdt om Mister X går inn.  Er det imidlertid en investor som tar en stor og aktiv eierposisjon med styreplass, som del av langsiktig strategi for å utvikle selskapet, så kan det absolutt ha en verdi. Mange gode eiere jobber med å restrukturere eller utvikle selskap som har et uløst potensiale.

Minner til slutt om følgende som del av min egen investeringsfilosofi:

«For å kunne gjøre gode investeringer må man ha VISJON til å se mulighetene, MOT til å iverksette dem og TÅLMODIGHET til å stå løpet».

Good luck!

PS! Har du synspunkter eller ønsker en debatt om tema i denne artikkelen så del gjerne på din Facebook eller Linkedin konto. Linker finner du øverst og nedenfor.

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »